Nghị định 21/2009/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 21/2009/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 21/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng Số hiệu: 21/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 23/02/2009 Lĩnh vực: Quốc phòng

Mục lục Nghị định 21/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan nghỉ hưu
 • Điều 3. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan chuyển ngành
 • Điều 4. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị không ...
 • Điều 5. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan phục viên
 • Điều 6. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan nghỉ theo chế độ bệnh binh
 • Điều 7. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần
 • Điều 8. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức ...
 • Điều 9. Chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc ...
 • Điều 10. Tiền lương và thời gian công tác để tính hưởng chế độ
 • Điều 11. Kinh phí bảo đảm
 • Điều 12. Xử lý vi phạm
 • Điều 13. Điều khoản thi hành
 • Điều 14. Trách nhiệm thi hành

Ngày 23/02/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 21/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng. 

Nghị định 21/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về chế độ, chính sách đối với sĩ quan nghỉ hưu, chuyển ngành, phục viên, nghỉ theo chế độ bệnh binh; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần, sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng; quy đổi thời gian để hưởng chế độ trợ cấp một lần, quy định tại các Điều 34, 36 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999 và các khoản 11, 12 sau đây gọi chung là Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo đó, chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, cụ thể như sau:  Chế độ trợ cấp một lần được hưởng gồm được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác. Từ năm từ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 tháng tiền lương.

Nghị định 21/2009/NĐ-CP còn quy định chi tiết về tiền lương tháng để tính trợ cấp. Tiền lương này bao gồm các loại tiền lương sau: tiền lương theo cấp bậc quân hàm; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu.

Nghị định 21/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/04/2009.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 21/2009/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 21/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 21/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 21/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật