Thông tư 71/2009/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 71/2009/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 71/2009/TT-BTC hướng dẫn đặt hàng, quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2008 - 2010 do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 71/2009/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 07/04/2009 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Bưu chính, viễn thông, Thông tin báo chí, xuất bản

Mục lục Thông tư 71/2009/TT-BTC hướng dẫn đặt hàng, quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2008 - 2010 do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH ...
  • I - QUY ĐỊNH CHUNG
  • II - LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐẶT HÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ
  • III - CÔNG TÁC HẠCH TOÁN, THANH TOÁN, KIỂM TRA, QUYẾT TOÁN CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
  • IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ngày 7/4/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 71/2009/TT-BTC hướng dẫn đặt hàng, quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2008 - 2010.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc đặt hàng quản lý tài chính đối với dịch vụ công ích phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2008 - 2010 như sau:

1. Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (viết tắt là VTC) là công ty nhà nước có nhiệm vụ thí điểm cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo đơn đặt hàng của Bộ Thông tin và Truyền thông trong giai đoạn 2008-2010.

2. Nguyên tắc hỗ trợ tài chính: Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần chi phí cần thiết để đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên và phát huy hiệu quả của dịch vụ phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 71/2009/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 71/2009/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 71/2009/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 71/2009/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 71/2009/TT-BTC

Đang cập nhật