Thông tư 13/2005/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 13/2005/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 13/2005/TT-BGTVT hướng dẫn Nghị định 186/2004/NĐ-CP Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Chính phủ do Bộ Giao thông Vận tải ban hành Số hiệu: 13/2005/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đào Đình Bình Ngày ban hành: 07/11/2005 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 13/2005/TT-BGTVT hướng dẫn Nghị định 186/2004/NĐ-CP Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Chính phủ do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 186/2004/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 11 NĂM 2004 CỦA ...
  • I. PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
  • II. SỬ DỤNG, KHAI THÁC TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ
  • III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHO PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ
  • IV. GIẢI QUYẾT CÁC TỒN TẠI VỀ SỬ DỤNG HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ TRƯỚC NGÀY NGHỊ ĐỊNH 186/2004/NĐ-CP ...
  • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 13/2005/TT-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 13/2005/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 13/2005/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 13/2005/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 13/2005/TT-BGTVT

Đang cập nhật