Nghị định 42/2009/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 42/2009/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 42/2009/NĐ-CP về việc phân loại đô thị Số hiệu: 42/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 07/05/2009 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị định 42/2009/NĐ-CP về việc phân loại đô thị

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mục đích phân loại đô thị
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 5. Điều kiện để công nhận loại cho các đô thị điều chỉnh mở rộng địa giới và đô thị mới.
 • Điều 6. Các tiêu chuẩn cơ bản để phân loại đô thị
 • 5. Hệ thống công trình hạ tầng đô thị gồm hệ thống công trình hạ tầng xã hội và hệ thống công trình hạ ...
 • Chương 2. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ
 • Điều 9. Đô thị loại đặc biệt
 • Điều 10. Đô thị loại I
 • Điều 11. Đô thị loại II
 • Điều 12. Đô thị loại III
 • Điều 13. Đô thị loại IV
 • Điều 14. Đô thị loại V
 • Điều 15. Tiêu chuẩn phân loại đô thị áp dụng cho một số đô thị theo vùng miền.
 • Điều 16. Tiêu chuẩn phân loại đô thị áp dụng cho một số đô thị có tính chất đặc thù
 • Chương 3. LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN LOẠI ĐÔ THỊ VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ ...
 • Điều 18. Lập, thẩm định và quyết định công nhận đô thị hình thành mới
 • Điều 20. Vốn cho công tác phân loại đô thị và Chương trình phát triển đô thị.
 • Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 21. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 22. Trách nhiệm quản lý nhà nước về phân loại đô thị
 • Điều 23. Kiểm tra công tác phân loại đô thị và Chương trình phát triển đô thị
 • Điều 24. Báo cáo công tác phân loại đô thị và Chương trình phát triển đô thị
 • Điều 25. Hiệu lực thi hành
 • Điều 26. Trách nhiệm thi hành

Ngày 07/05/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 42/2009/NĐ-CP về việc phân loại đô thị.

Nghị định 42/2009/NĐ-CP quy định về việc phân loại đô thị, tổ chức lập, thẩm định đề án và quyết định công nhận loại đô thị. Đô thị được phân thành 6 loại như sau: loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III, loại IV và loại V được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định công nhận.

Đô thị loại đặc biệt là thành phố trực thuộc Trung ương có các quận nội thành, huyện ngoại thành và các đô thị trực thuộc, có dân số từ 5 triệu người trở lên với chức năng 42/2009/NĐ-CP là trung tâm kinh tế, tài chính, hành chính, khoa học – kỹ thuật, giáo dục – đào tạo, du lịch, y tế, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Đô thị loại I, loại II là thành phố trực thuộc Trung ương có các quận nội thành, huyện ngoại thành và có thể có các đô thị trực thuộc. Đô thị loại I, loại II là thành phố thuộc tỉnh có các phường nội thành và các xã ngoại thành với quy mô dân số từ 500 nghìn người trở lên (đô thị loại 2) và 1 triệu người trở lên (đô thi loại 1).

Đô thị loại III là thành phố hoặc thị xã thuộc tỉnh có các phường nội thành, nội thị và các xã ngoại thành, ngoại thị với quy mô dân số 150 nghìn người trở lên. Đô thị loại IV là thị xã thuộc tỉnh có các phường nội thị và các xã ngoại thị với quy mô dân số 50 nghìn người trở lên . Đô thị loại IV, đô thị loại V là thị trấn thuộc huyện có các khu phố xây dựng tập trung và có thể có các điểm dân cư nông thô, có từ 4 nghn2 người trở lên.

Chức năng chung của các đô thị này  là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật, hành chính, giáo dục – đào tạo, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một huyện, cụm  xã, tình, vùng lãnh thổ liên tỉnh hoặc của cả nước.

Nghị định 42/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/07/2009.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 42/2009/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 42/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 42/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 42/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật