Thông tư 22/2009/TT-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 22/2009/TT-BNN

Tiêu đề: Thông tư 22/2009/TT-BNN hướng dẫn yêu cầu về giống vật nuôi, kiểm dịch vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh phát triển chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 22/2009/TT-BNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần Ngày ban hành: 28/04/2009 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 22/2009/TT-BNN hướng dẫn yêu cầu về giống vật nuôi, kiểm dịch vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh phát triển chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN YÊU CẦU VỀ GIỐNG VẬT NUÔI, KIỂM DỊCH VẬN CHUYỂN GIỐNG VẬT NUÔI ĐẢM BẢO AN TOÀN DỊCH ...
  • I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  • II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIỐNG VẬT NUÔI
  • III. YÊU CẦU VỀ KIỂM DỊCH VẬN CHUYỂN ĐỘNG VẬT
  • 1. Thủ tục đăng ký kiểm dịch:
  • 2. Yêu cầu về vệ sinh thú y đối với giống vật nuôi:
  • 3. Kiểm dịch trước khi vận chuyển:
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 22/2009/TT-BNN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 22/2009/TT-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 22/2009/TT-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 22/2009/TT-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 22/2009/TT-BNN

Đang cập nhật