Thông tư 100/2009/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 100/2009/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 100/2009/TT-BTC ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 100/2009/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 20/05/2009 Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính

Mục lục Thông tư 100/2009/TT-BTC ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT
  • Điều 1. Ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng ...
  • Điều 2. Căn cứ vào nguyên tắc, phương pháp xác định giá tiêu thụ nước sạch theo hướng dẫn của Liên Bộ ...
  • Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái ...
  • PHỤ LỤC KHUNG GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 100/2009/TT-BTC để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 100/2009/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 100/2009/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 100/2009/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 100/2009/TT-BTC

Đang cập nhật