Quyết định 83/2009/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 83/2009/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 83/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 83/2009/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 27/05/2009 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 83/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT ...
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức
  • Điều 4. Lãnh đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
  • Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 83/2009/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 83/2009/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 83/2009/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 83/2009/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 83/2009/QĐ-TTg

Đang cập nhật