Thông tư liên tịch 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn do Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng Người ký: Đào Xuân Học, Trần Văn Hiếu, Trần Văn Sơn Ngày ban hành: 19/05/2009 Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính

Mục lục Thông tư liên tịch 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn do Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH
 • Điều 3. Nguyên tắc xác định giá tiêu thụ nước sạch:
 • Điều 4. Nguyên tắc điều chỉnh giá:
 • Chương III PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH
 • Điều 5. Phương pháp xác định giá thành toàn bộ của sản phẩm nước sạch:
 • Điều7. Giá tiêu thụ nước sạch cho từng mục đích sử dụng
 • Chương IV THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH VÀ QUẢN LÝ GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH
 • Điều 8. Quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập, trình, thẩm định phương án giá
 • Điều 9. Thẩm quyền quyết định giá nước sạch
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Tổ chức thực hiện
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN

Đang cập nhật