Thông tư liên tịch 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính Người ký: Bành Tiến Long, Phạm Sỹ Danh Ngày ban hành: 29/05/2009 Lĩnh vực: Tài chính, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư liên tịch 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI ...
  • Điều 1. Đối tượng
  • Điều 2. Chế độ đối với học sinh
  • Điều 3. Công tác quản lý tài chính
  • Điều 4. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT

Đang cập nhật