Thông tư 113/2009/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 113/2009/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 113/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 113/2009/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 02/06/2009 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 113/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 66/2009/TT-BTC NGÀY 30/3/2009 VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN ...
  • Điều 1. Bãi bỏ khoản lệ phí cấp giấy thông hành hồi hương, giấy chứng nhận hồi hương quy định tại điểm ...
  • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 113/2009/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 113/2009/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 113/2009/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 113/2009/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 113/2009/TT-BTC

Đang cập nhật