Nghị định 54/2009/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 54/2009/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 54/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa Số hiệu: 54/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 05/06/2009 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Khoa học, công nghệ

Mục lục Nghị định 54/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN ...
 • Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả
 • Chương 2 HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT
 • Mục 1. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ ĐO LƯỜNG
 • Điều 4. Hành vi vi phạm quy định về đo lường trong sản xuất phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện ...
 • Điều 5. Hành vi vi phạm quy định về đo lường trong nhập khẩu phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện ...
 • Điều 6. Hành vi vi phạm quy định về đo lường trong kinh doanh phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện ...
 • Điều 7. Hành vi vi phạm quy định về đo lường trong hoạt động thương mại bán lẻ
 • Điều 8. Hành vi vi phạm quy định về đo lường trong sử dụng phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện ...
 • Điều 9. Hành vi vi phạm quy định về kiểm định phương tiện đo của kiểm định viên đo lường, tổ chức kiểm ...
 • Điều 10. Hành vi vi phạm quy định về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn trong sản xuất, nhập khẩu thuộc ...
 • Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn trong buôn bán thuộc Danh mục ...
 • Mục 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT; CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA ...
 • Điều 12. Hành vi vi phạm quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng
 • Điều 13. Hành vi vi phạm quy định về chứng nhận hợp chuẩn
 • Điều 14. Hành vi vi phạm quy định về công bố hợp chuẩn
 • Điều 15. Hành vi vi phạm quy định về chứng nhận hợp quy
 • Điều 16. Hành vi vi phạm quy định về công bố hợp quy
 • Điều 17. Hành vi vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường
 • Điều 18. Hành vi vi phạm quy định của tổ chức chứng nhận phù hợp
 • Điều 19. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của phòng thử nghiệm được công nhận; phòng hiệu chuẩn ...
 • Điều 20. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động công nhận của tổ chức công nhận
 • Điều 21. Hành vi giả mạo liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ...
 • Điều 22. Hành vi vi phạm quy định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức được chỉ định kiểm ...
 • Mục 3. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ NHÃN HÀNG HÓA VÀ MÃ SỐ MÃ VẠCH
 • Điều 23. Hành vi vi phạm các quy định về nhãn hàng hóa trong sản xuất, nhập khẩu, buôn bán sản phẩm, ...
 • Điều 24. Hành vi vi phạm quy định về kích thước chữ, ngôn ngữ sử dụng, đơn vị đo lường, quảng cáo trên ...
 • Điều 25. Hành vi vi phạm các quy định về nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và nội dung ...
 • Điều 26. Hành vi vi phạm quy định sử dụng mã số mã vạch
 • Điều 27. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng giấy chứng nhận, cấp giấy chứng nhận mã số mã vạch
 • Mục 4. HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA
 • Điều 28. Hành vi cản trở hoạt động thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng ...
 • Chương 3 THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT
 • Điều 29. Thẩm quyền xử phạt của thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ
 • Điều 30. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp.
 • Điều 31. Thẩm quyền xử phạt của các cơ quan khác
 • Chương 4 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 32. Hiệu lực thi hành
 • Điều 33. Hướng dẫn thi hành
 • Điều 34. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 54/2009/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 54/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 54/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 54/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 54/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật