Quyết định 20/2004/QĐ-BTS

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 20/2004/QĐ-BTS

Tiêu đề: Quyết định 20/2004/QĐ-BTS về việc thành lập Trung tâm dịch vụ kỹ thuật Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trực thuộc Cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành Số hiệu: 20/2004/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Lương Lê Phương Ngày ban hành: 30/08/2004 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 20/2004/QĐ-BTS để xử lý:

Tin tức về Quyết định 20/2004/QĐ-BTS

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 20/2004/QĐ-BTS

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 20/2004/QĐ-BTS

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 20/2004/QĐ-BTS

Đang cập nhật