Thông tư 19/2009/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 19/2009/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 19/2009/TT-BXD về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế do Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 19/2009/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang Ngày ban hành: 30/06/2009 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 19/2009/TT-BXD về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế do Bộ Xây dựng ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Quản lý xây dựng theo quy hoạch
  • Điều 3. Quản lý thiết kế xây dựng
  • Điều 4. Cấp giấy phép xây dựng
  • Điều 5. Quản lý chất lượng xây dựng
  • Điều 6. Quản lý dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở trong khu kinh tế
  • Điều 7. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  • Điều 8. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 19/2009/TT-BXD để xử lý:

Tin tức về Thông tư 19/2009/TT-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 19/2009/TT-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 19/2009/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 19/2009/TT-BXD

Đang cập nhật