Nghị định 62/2009/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 62/2009/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 62/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế Số hiệu: 62/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 27/07/2009 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược

Mục lục Nghị định 62/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
 • Chương 1. ĐỐI TƯỢNG, MỨC ĐÓNG, MỨC HỖ TRỢ, TRÁCH NHIỆM VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 25 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế
 • Điều 2. Lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế của các đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định này.
 • Điều 3. Mức đóng, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Điều 13 Luật bảo hiểm y tế và của đối tượng quy ...
 • Điều 4. Trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định này.
 • Điều 5. Phương thức đóng bảo hiểm y tế của các đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 15 Luật bảo hiểm y ...
 • Điều 6. Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế quy ...
 • Chương 2. MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ ...
 • Điều 7. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 22 Luật bảo ...
 • Điều 8. Phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế quy ...
 • Điều 9. Áp dụng các phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo Điều 30 Luật bảo hiểm y ...
 • Chương 3. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 10. Phân bổ và quản lý quỹ bảo hiểm y tế
 • Điều 11. Sử dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý
 • Điều 12. Sử dụng quỹ dự phòng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 13. Hoạt động đầu tư, tăng trưởng quỹ bảo hiểm y tế
 • Điều 14. Kế hoạch tài chính
 • Điều 15. Trách nhiệm quản lý quỹ bảo hiểm y tế
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • Điều 18. Trách nhiệm hướng dẫn thực hiện
 • Điều 19. Trách nhiệm thi hành

Ngày 27/07/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 62/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế.

Lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế của các đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định này.

1. Đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 thực hiện bảo hiểm y tế từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.

2. Đối tượng quy định tại khoản 3 và 4 thực hiện bảo hiểm y tế từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Các đối tượng này khi chưa thực hiện bảo hiểm y tế theo quy định thì có quyền tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 62/2009/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 62/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 62/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 62/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 62/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật