Nghị định 60/2009/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 60/2009/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 60/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp Số hiệu: 60/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 23/07/2009 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Bổ trợ tư pháp, Hành chính tư pháp, Thi hành án

Mục lục Nghị định 60/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP
 • Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong xử phạt vi phạm hành ...
 • Điều 4. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 5. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả
 • Điều 6. Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính
 • Chương 2 HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH THỨC XỬ PHẠT
 • MỤC 1. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH THỨC XỬ PHẠT TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 • Điều 7. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động thi hành án dân sự
 • MỤC 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH THỨC XỬ PHẠT TRONG HOẠT ĐỘNG CHỨNG THỰC
 • Điều 8. Hành vi vi phạm quy định về chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
 • Điều 9. Hành vi vi phạm quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch
 • MỤC 3. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH THỨC XỬ PHẠT TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, LÝ ...
 • Điều 10. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký khai sinh
 • Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký kết hôn
 • Điều 12. Hành vi vi phạm quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn
 • Điều 13. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký khai tử
 • Điều 14. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký giám hộ; đăng ký việc nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính ...
 • Điều 15. Hành vi vi phạm các quy định về quản lý quốc tịch
 • Điều 16. Hành vi vi phạm các quy định về cấp và sử dụng phiếu lý lịch tư pháp, dữ liệu và cơ sở dữ liệu ...
 • MỤC 4. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH THỨC XỬ PHẠT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG
 • Điều 17. Hành vi vi phạm quy định về công chứng hợp đồng, giao dịch
 • Điều 18. Hành vi vi phạm quy định về thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản, di chúc, văn ...
 • Điều 19. Hành vi vi phạm quy định về hồ sơ, thủ tục đề nghị bổ sung công chứng viên
 • Điều 20. Hành vi vi phạm nghĩa vụ của Công chứng viên
 • Điều 21. Hành vi vi phạm của tổ chức hành nghề công chứng
 • MỤC 5. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH THỨC XỬ PHẠT TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHẢP
 • Điều 22. Hành vi vi phạm của người giám định tư pháp
 • MỤC 6. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH THỨC XỬ PHẠT TRONG HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VÀ TƯ VẤN PHÁP ...
 • Điều 23. Hành vi vi phạm quy định về hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, Giấy đăng ký hành ...
 • Điều 24. Hành vi vi phạm quy định trong hoạt động hành nghề của luật sư
 • Điều 25. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
 • Điều 26. Hành vi vi phạm quy định về quản lý nhà nước của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư
 • Điều 27. Hành vi vi phạm quy định về tổ chức, hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh của ...
 • Điều 28. Hành vi vi phạm quy định trong hoạt động tư vấn pháp luật của người thực hiện tư vấn pháp luật
 • MỤC 7. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH THỨC XỬ PHẠT TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • Điều 29. Hành vi vi phạm quy định về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản
 • Điều 30. Hành vi vi phạm của người tham gia đấu giá tài sản
 • Điều 31. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng Thẻ đấu giá viên
 • Điều 32. Hành vi vi phạm quy định của tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản
 • MỤC 8. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH THỨC XỬ PHẠT TRONG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
 • Điều 33. Hành vi vi phạm quy định về tổ chức, hoạt động trọng tài của Trung tâm trọng tài và trọng tài ...
 • MỤC 9. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH THỨC XỬ PHẠT TRONG HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
 • Điều 34. Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải ...
 • MỤC 10. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH THỨC XỬ PHẠT TRONG HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
 • Điều 35. Hành vi vi phạm của người được trợ giúp pháp lý
 • Điều 36. Hành vi vi phạm của người thực hiện trợ giúp pháp lý
 • Điều 37. Hành vi vi phạm của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có ...
 • MỤC 11. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH THỨC XỬ PHẠT TRONG HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
 • Điều 38. Vi phạm quy định trong đăng ký giao dịch bảo đảm
 • Điều 39. Vi phạm quy định về khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu điện tử về giao dịch bảo đảm
 • MỤC 12. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH THỨC XỬ PHẠT TRONG HOẠT ĐỘNG CHO, NHẬN, NUÔI CON NUÔI
 • Điều 40. Hành vi vi phạm quy định về nuôi con nuôi của cá nhân
 • Điều 41. Hành vi vi phạm quy định về nuôi con nuôi của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt
 • MỤC 13. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT TRONG HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÁP LUẬT
 • Điều 42. Hành vi vi phạm quy định hợp tác quốc tế về pháp luật của cơ quan Trung ương của các tổ chức ...
 • MỤC 14. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH KHÁC VÀ HÌNH THỨC XỬ PHẠT
 • Điều 43. Hành vi vi phạm quy định về kế toán, thống kê, phí và lệ phí
 • Điều 44. Hành vi đưa hối lộ, gây rối hoặc cản trở người thi hành công vụ trong lĩnh vực tư pháp
 • Chương 3 THẨM QUYỀN XỬ PHẠT
 • Điều 45. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 46. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan thanh tra chuyên ngành Tư pháp
 • Điều 47. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan thi hành án dân sự
 • Điều 48. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan ...
 • Điều 49. Việc phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân các cấp, thanh tra ...
 • Điều 50. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan khác
 • Chương 4 THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 51. Đình chỉ hành vi vi phạm hành chính
 • Điều 52. Lập biên bản vi phạm hành chính
 • Điều 53. Quyết định xử phạt
 • Điều 54. Thủ tục phạt tiền
 • Điều 55. Thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tịch thu và xử lý tang vật, phương ...
 • Điều 56. Chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, hoãn chấp hành quyết định phạt tiền
 • Điều 57. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và chuyển quyết định xử phạt vi phạm ...
 • Điều 58. Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 59. Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính
 • Chương 5 KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 60. Khiếu nại, tố cáo
 • Điều 61. Xử lý đối với người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp
 • Điều 62. Xử lý vi phạm đối với người bị xử phạt vi phạm hành chính
 • Chương 6 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 63. Hiệu lực thi hành
 • Điều 64. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC DANH MỤC MỘT SỐ MẪU BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH ...
 • MẪU BIÊN BẢN SỐ 01 BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP
 • MẪU BIÊN BẢN SỐ 02 BIÊN BẢN Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
 • MẪU BIÊN BẢN SỐ 03 BIÊN BẢN Khám người theo thủ tục hành chính
 • MẪU BIÊN BẢN SỐ 04 BIÊN BẢN Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính
 • MẪU BIÊN BẢN SỐ 05 BIÊN BẢN Khám nơi cất giấu tang vật phương tiện vi phạm hành chính
 • MẪU QUYẾT ĐỊNH SỐ 01 QUYẾT ĐỊNH Tạm giữ người theo thủ tục hành chính
 • MẪU QUYẾT ĐỊNH SỐ 02 QUYẾT ĐỊNH Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
 • MẪU QUYẾT ĐỊNH SỐ 03 QUYẾT ĐỊNH Khám người theo thủ tục hành chính
 • MẪU QUYẾT ĐỊNH SỐ 04 QUYẾT ĐỊNH Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
 • MẪU QUYẾT ĐỊNH SỐ 05 QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT Vi phạm hành chính bằng hình thức phạt cảnh cáo trong lĩnh vực ...
 • MẪU QUYẾT ĐỊNH SỐ 06 QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT Vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền (Theo thủ tục đơn ...
 • MẪU QUYẾT ĐỊNH SỐ 07 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp
 • MẪU QUYẾT ĐỊNH SỐ 08 QUYẾT ĐỊNH Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ...
 • MẪU QUYẾT ĐỊNH SỐ 09 QUYẾT ĐỊNH Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 60/2009/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 60/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 60/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 60/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 60/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật