Quyết định 100/2009/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 100/2009/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 100/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động của khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 100/2009/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải Ngày ban hành: 30/07/2009 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 100/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động của khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA KHU PHI THUẾ QUAN TRONG KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2009.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA KHU PHI THUẾ QUAN TRONG KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Ranh giới địa lý của khu phi thuế quan
 • Điều 4. Các hoạt động trong khu phi thuế quan
 • Điều 5. Đối tượng được phép hoạt động trong khu phi thuế quan
 • Chương 2. CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI KHU PHI THUẾ QUAN
 • Điều 6. Quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa khu phi thuế quan với nội địa
 • Điều 7. Vận chuyển hàng hóa
 • Điều 8. Hàng hóa trưng bày, triển lãm, lưu kho, lưu bãi
 • Điều 9. Xuất khẩu, nhập khẩu tại khu phi thuế quan
 • Điều 10. Tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, gia công, quá cảnh tại khu phi thuế quan
 • Điều 11. Các hoạt động thương mại khác
 • Chương 3. CƯ TRÚ VÀ QUẢN LÝ VIỆC RA VÀO KHU PHI THUẾ QUAN
 • Điều 12. Cư trú trong khu phi thuế quan
 • Điều 13. Quản lý việc ra, vào khu phi thuế quan
 • Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 100/2009/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 100/2009/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 100/2009/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 100/2009/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 100/2009/QĐ-TTg

Đang cập nhật