Quyết định 7483/2005/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 7483/2005/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 7483/2005/QĐ-UB về Quy chế hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Số hiệu: 7483/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Quang Ngày ban hành: 10/11/2005 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 7483/2005/QĐ-UB về Quy chế hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ VIỆC HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về việc hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Thương mại, Khoa học và Công nghệ ...
 • QUY CHẾ HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh của Quy chế.
 • Điều 2. Nguyên tắc và biện pháp hỗ trợ.
 • Chương 2: NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Đối tượng hỗ trợ.
 • Điều 4. Nội dung hỗ trợ.
 • Điều 5. Cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp
 • Điều 6: Quy trình thực hiện hỗ trợ
 • Chương 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 7: Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Chương trình:
 • Điều 8: Trách nhiệm của các Sở, Ngành Thành phố, các Báo- Đài, các đơn vị tư vấn và các doanh nghiệp ...
 • Điều 9 : Điều khoản thi hành.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 7483/2005/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 7483/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 7483/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 7483/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 7483/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật