Quyết định 10/2004/QĐ-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 10/2004/QĐ-BXD

Tiêu đề: Quyết định 10/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 311 : 2004 "Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa : Silicafume và tro trấu nghiền mịn" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 10/2004/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân Ngày ban hành: 10/05/2004 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 10/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 311 : 2004 "Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa : Silicafume và tro trấu nghiền mịn" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 311 : 2004 "PHỤ GIA KHOÁNG HOẠT ...
 • Điều 1 : Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXD VN 311: 2004 '' Phụ gia ...
 • Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo .
 • Điều 3 : Các Ông : Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Viện trưởng Viện Khoa học công ...
 • TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 311: 2004 PHỤ GIA KHOÁNG HOẠT TÍNH CAO DÙNG CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA ...
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Định nghĩa
 • 3. Tiêu chuẩn viện dẫn
 • 4. Yêu cầu kỹ thuật
 • 5. Phương pháp thử
 • 6 Bao gói, bảo quản
 • PHỤ LỤC A ASTM C430-96 Tiêu chuẩn thí nghiệm xác định độ mịn của xi măng bằng sàng 45mm (No. 325)
 • PHỤ LỤC B ASTM D5604 – 96. Xác định bề mặt riêng oxit silic bằng phương pháp hấp phụ nitơ lớp đơn

Ngày 10/05/2004, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 10/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 311 : 2004 "Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa : Silicafume và tro trấu nghiền mịn".

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử cho silicafume và tro trấu nghiền mịn sử dụng làm phụ gia cho bê tông và vữa dùng xi măng pooc lăng.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 10/2004/QĐ-BXD để xử lý:

Tin tức về Quyết định 10/2004/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 10/2004/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 10/2004/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 10/2004/QĐ-BXD

Đang cập nhật