Thông tư 48/2009/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 48/2009/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 48/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 48/2009/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần Ngày ban hành: 04/08/2009 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược

Mục lục Thông tư 48/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI Ở ĐỘNG VẬT
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương II PHÒNG BỆNH
 • Điều 3. Tuyên truyền về phòng bệnh
 • Điều 4. Quản lý chó nuôi
 • Điều 5. Giám sát động vật nghi mắc bệnh dại, nhiễm bệnh dại, nghi nhiễm bệnh dại, giám sát, phát hiện ...
 • Điều 6. Vệ sinh phòng bệnh
 • Điều 7. Tiêm phòng định kỳ vắc xin dại cho chó, mèo
 • Điều 8. Kiểm dịch và kiểm soát vận chuyển
 • Điều 9. Bắt và xử lý chó thả rông
 • Chương III CHỐNG DỊCH
 • Điều 10. Khai báo và xử lý đối với ổ dịch đầu tiên nghi mắc bệnh
 • Điều 11. Chẩn đoán bệnh
 • Điều 12. Công bố dịch
 • Điều 13. Các biện pháp xử lý đối với ổ dịch
 • Điều 14. Tiêm phòng
 • Điều 15. Kiểm soát vận chuyển
 • Điều 16. Công bố hết dịch
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 17. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước ở Trung ương
 • Điều 18. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân ở địa phương
 • Điều 19. Trách nhiệm của chủ vật nuôi
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 48/2009/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 48/2009/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 48/2009/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 48/2009/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 48/2009/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật