Thông tư 161/2009/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 161/2009/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 161/2009/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 161/2009/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 12/08/2009 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 161/2009/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, NHẬN ...
  • Điều 1. Xác định đối tượng nộp thuế:
  • Điều 2. Các trường hợp được miễn thuế và tạm thời chưa thu thuế:
  • Điều 3. Nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế đối với một số trường hợp chuyển nhượng bất động sản như sau:
  • Điều 4. Xác định nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phát sinh trước năm 2009 ...
  • Điều 5. Giá chuyển nhượng bất động sản làm căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân:
  • Điều 6. Áp dụng thuế suất:
  • Điều 7. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 161/2009/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 161/2009/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 161/2009/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 161/2009/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 161/2009/TT-BTC

Đang cập nhật