Quyết định 108/2001/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 108/2001/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 108/2001/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Cục, Văn phòng và Thanh tra Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 108/2001/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Nguyên Phương Ngày ban hành: 12/01/2001 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 108/2001/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Cục, Văn phòng và Thanh tra Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC VỤ, CỤC, VĂN PHÒNG VÀ THANH TRA BỘ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các văn bản sau đây: Quyết định ...
 • Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt ...
 • QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC VỤ, CỤC, VĂN PHÒNG VÀ THANH TRA BỘ Y TẾ
 • Phần 1 QUY ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
 • MỤC 1. VỊ TRÍ VÀ NHIỆM VỤ CHUNG CỦA CÁC VỤ, CỤC, VĂN PHÒNG VÀ THANH TRA BỘ
 • MỤC 2. NGUYÊN TẮC PHÂN CÔNG
 • MỤC 3. PHÂN CÔNG ĐẦU MỐI MỘT SỐ NHIỆM VỤ
 • Phần 2. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỤ THỂ CỦA CÁC VỤ, CỤC, VĂN PHÒNG VÀ THANH TRA BỘ
 • I- VĂN PHÒNG
 • II- VỤ KẾ HOẠCH
 • III- VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
 • IV- VỤ KHOA HỌC - ĐÀO TẠO
 • V- VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
 • VI- VỤ TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN
 • VII- VỤ PHÁP CHẾ
 • VIII- THANH TRA BỘ Y TẾ
 • IX- VỤ ĐIỀU TRỊ
 • X- VỤ Y HỌC CỔ TRUYỀN
 • XI- VỤ BẢO VỆ SỨC KHỎE BÀ MẸ TRẺ EM
 • XII- VỤ Y TẾ DỰ PHÒNG
 • XIII- VỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ
 • XIV- CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT
 • XV-CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 108/2001/QĐ-BYT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 108/2001/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 108/2001/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 108/2001/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 108/2001/QĐ-BYT

Đang cập nhật