Quyết định 105/2009/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 105/2009/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 105/2009/QĐ-TTg về quy chế quản lý cụm Công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 105/2009/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 19/08/2009 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 105/2009/QĐ-TTg về quy chế quản lý cụm Công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý cụm công nghiệp.
 • Điều 2. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thi hành Quyết định ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 10 năm 2009. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Lĩnh vực, ngành nghề, cơ sở sản xuất được khuyến khích đầu tư trong cụm công nghiệp
 • Chương 2. QUY HOẠCH, THÀNH LẬP, MỞ RỘNG, BỔ SUNG QUY HOẠCH CỤM CÔNG NGHIỆP
 • Điều 4. Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp
 • Điều 5. Thành lập cụm công nghiệp
 • Điều 6. Mở rộng cụm công nghiệp
 • Điều 7. Bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp
 • Chương 3. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP
 • Điều 8. Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp
 • Điều 9. Đơn vị kinh doanh hạ tầng
 • Điều 10. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị kinh doanh hạ tầng
 • Chương 4. ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP
 • Điều 12. Tiếp nhận dự án đầu tư sản xuất vào cụm công nghiệp
 • Điều 13. Sử dụng đất trong cụm công nghiệp
 • Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp
 • Điều 15. Quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích
 • Điều 16. Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Chương 5. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CỤM CÔNG NGHIỆP
 • Điều 17. Nội dung quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp
 • Điều 18. Trách nhiệm của các Bộ, ngành
 • Điều 19. Trách nhiệm của chính quyền địa phương
 • Chương 6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 20. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 105/2009/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 105/2009/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 105/2009/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 105/2009/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 105/2009/QĐ-TTg

Đang cập nhật