Nghị định 72/2009/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 72/2009/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Số hiệu: 72/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 03/09/2009 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Tổ chức, cá nhân không được thành lập, quản lý doanh nghiệp và trực tiếp thực hiện các hoạt động ...
 • Chương 2. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH, THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ VÀ TRÁCH NHIỆM ...
 • Điều 4. Điều kiện kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự
 • Điều 5. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
 • Điều 6. Quản lý, sử dụng, đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
 • Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật ...
 • Chương 3. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ...
 • Điều 8. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 10. Trách nhiệm của các Bộ, ngành
 • Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • Điều 13. Áp dụng pháp luật đối với cơ sở kinh doanh đã hoạt động từ trước ngày Nghị định này có hiệu ...
 • Điều 14. Hướng dẫn thi hành và trách nhiệm thi hành

Ngày 3/9/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Nghị định số 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề: sản xuất con dấu; sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và nitrate amon hàm lượng cao; sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ, sửa chữa súng săn, sản xuất pháo hoa; cho thuê lưu trú, cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng; hoạt động in; dịch vụ cầm đồ; kinh doanh karaoke, vũ trường, xoa bóp; trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, kinh doanh casino; dịch vụ đòi nợ.

Nghị định 72/2009/NĐ-CP gồm 4 chương, 14 điều bao gồm những nội dung chủ yếu về: điều kiện kinh doanh, thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tư và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tư…

Theo đó, cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh sau khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp. Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tư bao gồm: văn bản đề nghị; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động; Giấy chứng nhận đăng ký thuế; giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy; bản khai lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện hợp pháp theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Nghị định 72/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2009.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 72/2009/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 72/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 72/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 72/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật