Quyết định 1716/QĐ-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1716/QĐ-NHNN

Tiêu đề: Quyết định 1716/QĐ-NHNN năm 2005 về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam của Tổ chức tín dụng, lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Kho bạc Nhà nước và các Tổ chức khác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 1716/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến Ngày ban hành: 29/11/2005 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Quyết định 1716/QĐ-NHNN năm 2005 về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam của Tổ chức tín dụng, lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Kho bạc Nhà nước và các Tổ chức khác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2005 thay thế Quyết định số 84/QĐ ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1716/QĐ-NHNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1716/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1716/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1716/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1716/QĐ-NHNN

Đang cập nhật