Quyết định 1650/QĐ-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1650/QĐ-NHNN

Tiêu đề: Quyết định 1650/QĐ-NHNN năm 2009 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ giám sát ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 1650/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Giàu Ngày ban hành: 14/07/2009 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 1650/QĐ-NHNN năm 2009 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ giám sát ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức
  • Điều 4. Lãnh đạo điều hành
  • Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1650/QĐ-NHNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1650/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1650/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1650/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1650/QĐ-NHNN

Đang cập nhật