Quyết định 07/2004/QĐ-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 07/2004/QĐ-BXD

Tiêu đề: Quyết định 07/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 315 : 2004 "Công trình thuỷ điện Sơn La - Các quy định chủ yếu về an toàn và ổn định công trình - Tiêu chuẩn thiết kế công trình tạm: đê quây và kênh dẫn dòng thi công" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 07/2004/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân Ngày ban hành: 29/04/2004 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 07/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 315 : 2004 "Công trình thuỷ điện Sơn La - Các quy định chủ yếu về an toàn và ổn định công trình - Tiêu chuẩn thiết kế công trình tạm: đê quây và kênh dẫn dòng thi công" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 315 : 2004 "CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN ...
 • Điều 1 : Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXD VN 315: 2004 " Công trình ...
 • Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo .
 • Điều 3 : Các Ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Tổng giám đốc Tổng Công ty điện ...
 • MỤC LỤC
 • 1.PHẠM VI ÁP DỤNG
 • 2.TIÊU CHUẨN VIỆN DẪN
 • 3.CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ AN TOÀN VÀ ỔN ĐỊNH CÔNG TRÌNH
 • 3.1Các nguyên tắc quy định chung
 • 3.2.Tính toán ổn định và độ bền theo tiêu chuẩn của Việt
 • 3.3.      Tính toán ổn định và độ bền theo các hướng dẫn của Mỹ
 • 4.         TIÊU CHUẨN THIẾT CÔNG TRÌNH TẠM - ĐÊ QUÂY VÀ KÊNH DẪN DÒNG
 • 4.1.      Cấp các công trình tạm
 • 4.2. Xác định tần suất, lưu lượng thiết kế công trình tạm
 • 4.3.      Tần suất gió
 • 4.4.      Tiêu chuẩn về tải trọng và tác động
 • 4.5.      Các qui định tính toán chủ yếu
 • 4.6. Phụ lục các tiêu chuẩn sử dụng cho công trình tạm
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 07/2004/QĐ-BXD để xử lý:

Tin tức về Quyết định 07/2004/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 07/2004/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 07/2004/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 07/2004/QĐ-BXD

Đang cập nhật