Thông tư liên tịch 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Nghị định 21/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng do Bộ Quốc Phòng - Bộ Nội vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp, Nguyễn Văn Được, Phạm Minh Huân, Nguyễn Duy Thăng Ngày ban hành: 21/07/2009 Lĩnh vực: Quốc phòng

Mục lục Thông tư liên tịch 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Nghị định 21/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng do Bộ Quốc Phòng - Bộ Nội vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 21/2009/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 02 NĂM ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Cơ sở để tính hưởng chế độ
 • Chương II CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH
 • Mục 1. ĐỐI VỚI SĨ QUAN, QNCN NGHỈ HƯU
 • Điều 3. Chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi
 • Mục 2. ĐỐI VỚI SĨ QUAN, QNCN CHUYỂN NGÀNH
 • Điều 4. Chuyển ngành được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà ...
 • Điều 5. Chuyển ngành sang các cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước sau đó chuyển sang cơ ...
 • Điều 6. Đã chuyển ngành sau đó trở lại phục vụ quân đội
 • Mục 3. ĐỐI VỚI SĨ QUAN, QNCN PHỤC VIÊN
 • Điều 8. Phục viên về địa phương
 • Điều 9. Phục viên về địa phương sau đó chuyển ngành hoặc chuyển sang các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị ...
 • Mục 4. ĐỐI VỚI SĨ QUAN, QNCN TẠI NGŨ HY SINH, TỪ TRẦN
 • Điều 10. Chế độ, chính sách được hưởng
 • Mục 5. ĐỐI VỚI SĨ QUAN TẠI NGŨ CHUYỂN SANG QNCN HOẶC SĨ QUAN, QNCN TẠI NGŨ CHUYỂN SANG CCQP
 • Điều 11. Chế độ, chính sách được hưởng
 • Mục 6. QUY ĐỔI THỜI GIAN ĐỂ TÍNH HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI SĨ QUAN, QNCN KHI THÔI PHỤC VỤ ...
 • Điều 12. Điều kiện, mức quy đổi, cách tính quy đổi và chế độ được hưởng
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Đối với sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ
 • Điều 14. Kinh phí bảo đảm
 • Điều 15. Hồ sơ và thẩm quyền giải quyết chế độ
 • Điều 16. Trách nhiệm của các Bộ liên quan
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • MẪU PHIẾU THANH TOÁN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC

Đang cập nhật