Quyết định 07/2004/QĐ-BTS

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 07/2004/QĐ-BTS

Tiêu đề: Quyết định 07/2004/QĐ-BTS về việc thành lập Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 3 do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành Số hiệu: 07/2004/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Thị Hồng Minh Ngày ban hành: 20/04/2004 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 07/2004/QĐ-BTS để xử lý:

Tin tức về Quyết định 07/2004/QĐ-BTS

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 07/2004/QĐ-BTS

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 07/2004/QĐ-BTS

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 07/2004/QĐ-BTS

Đang cập nhật