Quyết định 957/QĐ-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 957/QĐ-BXD

Tiêu đề: Quyết định 957/QĐ-BXD năm 2009 công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 957/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn Ngày ban hành: 29/09/2009 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 957/QĐ-BXD năm 2009 công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • Điều 1. Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình kèm theo Quyết định ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
 • ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • 1. Một số hướng dẫn chung áp dụng định mức chi phí
 • 2. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí quản lý dự án
 • 3. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí tư vấn
 • 3.1. Hướng dẫn áp dụng đối với chi phí tư vấn:
 • 3.2. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập dự án đầu tư và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật
 • 3.3. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thiết kế
 • 3.4. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư
 • 3.5. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật đối với công trình có yêu cầu thiết ...
 • 3.6. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra dự toán
 • 3.7. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng ...
 • 3.8. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị
 • PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ TƯ VẤN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 957/QĐ-BXD để xử lý:

Tin tức về Quyết định 957/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 957/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 957/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 957/QĐ-BXD

Đang cập nhật