Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG hướng dẫn cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam do Bộ Công an - Bộ Ngoại giao ban hành Số hiệu: 08/2009/TTLT/BCA-BNG Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Ngoại giao Người ký: Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Thanh Sơn Ngày ban hành: 06/10/2009 Lĩnh vực: An ninh quốc gia

Mục lục Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG hướng dẫn cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam do Bộ Công an - Bộ Ngoại giao ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG VÀ GIẤY THÔNG HÀNH Ở NƯỚC NGOÀI THEO NGHỊ ĐỊNH ...
  • Điều 1. Quy định chung
  • Điều 2. Việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu
  • Điều 3. Về thời hạn của hộ chiếu
  • Điều 4. Về việc khai báo mất hộ chiếu và việc xử lý của cơ quan đại diện Việt Nam
  • Điều 5. Về việc cấp giấy thông hành
  • Điều 6. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG

Đang cập nhật