Quyết định 03/2004/QĐ-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 03/2004/QĐ-BXD

Tiêu đề: Quyết định 03/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 312 : 2004 "Đá vôi - Phương pháp phân tích hoá học" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 03/2004/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên Ngày ban hành: 10/03/2004 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 03/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 312 : 2004 "Đá vôi - Phương pháp phân tích hoá học" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 312 : 2004 "ĐÁ VÔI - PHƯƠNG PHÁP ...
 • Điều 1 : Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn Xây dựng Việt
 • Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo .
 • Điều 3 : Các Ông : Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Viện trưởng Viện Vật liệu xây ...
 • TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM ĐÁ VÔI PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOÁ HỌC
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Tiêu chuẩn viện dẫn
 • 3. Qui định chung
 • 4. Hoá chất, thuốc thử
 • 5. Thiết bị, dụng cụ.
 • 6. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử
 • 7. Phương pháp thử
 • 8. Báo cáo kết quả thử nghiệm

Ngày 10/03/2004, Căn cứ Nghị định số 36/2003/ NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 03/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 312 : 2004 "Đá vôi - Phương pháp phân tích hoá học".

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích hoá học để xác định các thành phần chủ yếu trong đá vôi.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng đối với các nguyên liệu có thành phần tương tự đá vôi (Vôi sống, vôi hydrat và đôlômít).

Quyết định 03/2004/QĐ-BXD có hiệu lực từ ngày 25/03/2004.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 03/2004/QĐ-BXD để xử lý:

Tin tức về Quyết định 03/2004/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 03/2004/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 03/2004/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 03/2004/QĐ-BXD

Đang cập nhật