Nghị định 86/2009/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 86/2009/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 86/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam Số hiệu: 86/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 19/10/2009 Lĩnh vực: Quốc phòng

Mục lục Nghị định 86/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN VIỆT ...
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Tổ chức và hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
 • Điều 4. Tên giao dịch quốc tế
 • Chương 2. TỔ CHỨC CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
 • Điều 5. Hệ thống tổ chức của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
 • Điều 6. Cục Cảnh sát biển
 • Điều 7. Vùng Cảnh sát biển
 • Điều 8. Cảnh sát viên, trinh sát viên
 • Chương 3. CỜ HIỆU, PHÙ HIỆU, TRANG PHỤC CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
 • Điều 10. Phù hiệu ngành
 • Điều 11. Trang phục của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
 • Điều 12. Quy định về sử dụng Quốc kỳ, Cờ hiệu, phù hiệu, trang phục
 • Chương 4. HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
 • Điều 13. Phạm vi hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
 • Điều 14. Hoạt động thực thi pháp luật trên biển
 • Điều 15. Hoạt động hợp tác quốc tế.
 • Điều 16. Sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
 • Điều 17. Các biện pháp nghiệp vụ
 • Chương 5. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
 • Điều 18. Chế độ phụ cấp ưu đãi
 • Điều 19. Chính sách thương binh, liệt sĩ đối với cán bộ, chiến sĩ khi đang làm nhiệm vụ trên biển
 • Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • Điều 21. Tổ chức thực hiện
 • Điều 22. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 86/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam

Nội dung của nghị định này quy định về tổ chức của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, bên cạnh đó cũng quy định về hoạt động, chế độ, chính sách ưu đãi của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam.

Theo đó, nghị định 86/2009 quy định hệ thống tổ chức của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam bao gồm: Cơ quan Cục Cảnh sát biển; Đơn vị trực thuộc Cục Cảnh sát biển.

Cục Cảnh sát biển có tư cách pháp nhân và con dấu, có kinh phí tổ chức, xây dựng và hoạt động do ngân sách nhà nước cấp, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở tại Hà Nội và cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cảnh sát viên và Trinh sát viên là chức danh pháp lý trong lực lượng Cảnh sát biển để làm nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hoạt động trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiến hành công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm, tội phạm trên các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Nghị định 86/2009 cũng quy định trong khi thực hiện nhiệm vụ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật; việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong các hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/12/2009.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 86/2009/NĐ-CP để xử lý: