Thông tư 10/2009/TT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2009/TT-BNV

Tiêu đề: Thông tư 10/2009/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 10/2009/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Văn Tuấn Ngày ban hành: 21/10/2009 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 10/2009/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHỨC DANH, MÃ SỐ NGẠCH VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH KIỂM ...
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Chức danh, mã số ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng, gồm:
 • Chương 2. TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG ...
 • Điều 4. Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Điều 5. Kiểm soát viên chính chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Điều 6. Kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Điều 7. Kiểm soát viên trung cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Chương 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 8. Tổ chức thực hiện
 • Điều 9. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2009/TT-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư 10/2009/TT-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 10/2009/TT-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 10/2009/TT-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 10/2009/TT-BNV

Đang cập nhật