Quyết định 127/2009/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 127/2009/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 127/2009/QĐ-TTg ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 127/2009/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trương Vĩnh Trọng Ngày ban hành: 26/10/2009 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thống kê

Mục lục Quyết định 127/2009/QĐ-TTg ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Thông tin thống kê về phòng, chống ma túy
 • Điều 2. Chỉ tiêu thống kê về phòng, chống ma túy
 • Điều 3. Nguyên tắc thống kê về phòng, chống ma túy
 • Chương 2. TRÁCH NHIỆM THỐNG KÊ THÔNG TIN VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
 • Điều 4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Điều 5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Điều 8. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
 • Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Y tế
 • Điều 10. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 11. Trách nhiệm của Bộ Công Thương
 • Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điều 14. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Điều 15. Trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Công an với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
 • Điều 16. Trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Công an với Tòa án nhân dân tối cao
 • Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
 • Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 20. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan khác thuộc Chính phủ
 • Điều 21. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 22. Trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Công an với các tổ chức chính trị - xã hội.
 • Điều 23. Trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá ...
 • Chương 3. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
 • Điều 24. Hình thức thu thập thông tin thống kê cơ sở, thống kê tổng hợp
 • Điều 25. Chế độ báo cáo thống kê
 • Điều 26. Phương pháp thống kê cơ sở, thống kê tổng hợp
 • MỤC 1. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ
 • Điều 27. Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về phòng, chống ma túy gồm
 • Điều 28. Thẩm quyền ban hành nội dung báo cáo thống kê cơ sở về phòng, chống ma túy
 • Điều 29. Kỳ hạn, thời hạn và nơi nhận báo cáo thống kê cơ sở về phòng, chống ma túy
 • MỤC 2. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP
 • Điều 30. Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về phòng, chống ma túy gồm:
 • Điều 31. Thẩm quyền ban hành nội dung báo cáo thống kê tổng hợp về phòng, chống ma túy
 • Điều 32. Kỳ hạn, thời hạn và nơi nhận báo cáo thống kê tổng hợp về phòng, chống ma túy
 • Chương 4. CÔNG BỐ VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN THỐNG KÊ VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
 • Điều 33. Công bố thông tin thống kê về phòng, chống ma túy
 • Điều 34. Thẩm quyền công bố
 • Điều 35. Hình thức công bố
 • Điều 36. Sử dụng thông tin thống kê về phòng, chống ma túy
 • Chương 5. CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM
 • Điều 37. Bảo đảm nhân lực cho công tác thống kê về phòng, chống ma túy
 • Điều 38. Bảo đảm tài chính cho công tác thống kê về phòng, chống ma túy
 • Điều 39. Bảo đảm cơ sở vật chất – kỹ thuật, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong hoạt động ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 127/2009/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 127/2009/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 127/2009/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 127/2009/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 127/2009/QĐ-TTg

Đang cập nhật