Thông tư 26/2009/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 26/2009/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 26/2009/TT-BGTVT về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung do Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 26/2009/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng Ngày ban hành: 28/10/2009 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 26/2009/TT-BGTVT về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung do Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương 2. THỦ TỤC CHẤP THUẬN VÀ CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC THUÊ, CHO THUÊ TÀU BAY
 • Điều 3. Thủ tục chấp thuận việc thuê, cho thuê tàu bay
 • Điều 4. Yêu cầu đối với việc thuê, cho thuê tàu bay
 • Chương 3. ĐIỀU LỆ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG
 • Điều 5. Ban hành Điều lệ vận chuyển
 • Điều 6. Đăng ký Điều lệ vận chuyển
 • Điều 7. Nghĩa vụ của hãng hàng không trong trường hợp chậm chuyến, hủy chuyến, gián đoạn vận chuyển, ...
 • Điều 8. Vận chuyển hành khách đặc biệt
 • Chương 4. HOẠT ĐỘNG ĐẠI DIỆN, BÁN VÉ CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG NƯỚC NGOÀI
 • Điều 9. Cấp, gia hạn giấy phép, giấy chứng nhận liên quan đến hoạt động đại diện, bán vé của hãng hàng ...
 • Điều 10. Thông báo, báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé, hoạt động đại diện của ...
 • Điều 11. Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé, pháp nhân Việt Nam đại diện cho ...
 • Chương 5. XUẤT VẬN ĐƠN HÀNG KHÔNG THỨ CẤP
 • Điều 12. Đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp
 • Điều 13. Yêu cầu đối với hoạt động cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng đường hàng không
 • Chương 6. CẤP QUYỀN VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG
 • Điều 14. Thủ tục cấp quyền vận chuyển hàng không
 • Điều 15. Điều kiện cấp quyền vận chuyển hàng không
 • Điều 16. Các loại hợp đồng hợp tác liên quan trực tiếp đến quyền vận chuyển hàng không
 • Điều 17. Thủ tục phê duyệt hợp đồng hợp tác liên quan trực tiếp đến quyền vận chuyển hàng không
 • Điều 18. Yêu cầu đối với việc khai thác quyền vận chuyển hàng không
 • Chương 7. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG, KINH DOANH HÀNG KHÔNG CHUNG
 • Điều 19. Văn bản xác nhận vốn pháp định
 • Điều 20. Yêu cầu về chuyên môn của các vị trí
 • Điều 21. Phần vốn nước ngoài của các dự án đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không
 • Chương 8. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 22. Trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam
 • Điều 23. Hiệu lực, trách nhiệm thi hành
 • MẪU SỐ 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ/HOẶC VĂN PHÒNG BÁN VÉ
 • MẪU SỐ 02 ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐẠI DIỆN CHO HÃNG HÀNG KHÔNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
 • MẪU SỐ 03 ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHỈ ĐỊNH ĐẠI LÝ BÁN VÉ CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG NƯỚC NGOÀI
 • MẪU SỐ 04 THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/VĂN PHÒNG BÁN VÉ
 • MẪU SỐ 05 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
 • MẪU SỐ 06 THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/VĂN PHÒNG BÁN VÉ
 • MẪU SỐ 07 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XUẤT VẬN ĐƠN HÀNG KHÔNG THỨ CẤP
 • MẪU SỐ 08 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XUẤT VẬN ĐƠN HÀNG KHÔNG THỨ CẤP

Ngày 28/10/2009, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 26/2009/TT-BGTVT về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Thông tư này hướng dẫn các nội dung sau:

1. Thủ tục:

a) Chấp thuận việc thuê, cho thuê tàu bay giữa tổ chức, cá nhân Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài;

b) Đăng ký Điều lệ vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam;

c) Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam;

d) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp;

đ) Cấp quyền vận chuyển hàng không; phê duyệt hợp đồng hợp tác liên quan trực tiếp đến quyền vận chuyển hàng không.

2. Yêu cầu đối với việc thuê, cho thuê tàu bay; nghĩa vụ của hãng hàng không trong trường hợp chậm chuyến, hủy chuyến, gián đoạn vận chuyển, không chấp nhận vận chuyển; hoạt động đại diện, bán vé của hãng hàng không nước ngoài, hoạt động xuất vận đơn hàng không thứ cấp.

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, kinh doanh hàng không chung.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến hoạt động thuê, cho thuê tàu bay, hoạt động vận chuyển hàng không, hoạt động hàng không chung tại Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 26/2009/TT-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 26/2009/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 26/2009/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 26/2009/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 26/2009/TT-BGTVT

Đang cập nhật