Nghị định 103/2009/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 103/2009/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 103/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng Số hiệu: 103/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 06/11/2009 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Nghị định 103/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

 • NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ VĂN HÓA CÔNG CỘNG
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công ...
 • Điều 2. Hiệu lực của Nghị định
 • Điều 3. Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh vũ trường, karaoke.
 • Điều 4. Trách nhiệm thực hiện
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ VĂN HÓA CÔNG CỘNG
 • Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Mục đích hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; trách nhiệm của người đứng ...
 • Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Quy định cấm trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
 • Chương 2 LƯU HÀNH, KINH DOANH BĂNG, ĐĨA CA NHẠC, SÂN KHẤU
 • Điều 4. Các loại băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế
 • Điều 5. Thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép lưu hành và cấp nhãn kiểm soát băng, đĩa ca nhạc, sân khấu ...
 • Điều 6. Quy định đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh, phổ biến băng, đĩa ca nhạc, sân khấu
 • Chương 3 BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, TRÌNH DIỄN THỜI TRANG
 • Điều 7. Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
 • Điều 8. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật không bán vé thu tiền
 • Điều 9. Trách nhiệm của chủ địa điểm biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
 • Điều 10. Trách nhiệm của người tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
 • Điều 11. Trách nhiệm của người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
 • Chương 4 TRIỂN LÃM VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT
 • Điều 12. Các loại triển lãm văn hóa, nghệ thuật thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế
 • Điều 13. Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép triển lãm
 • Điều 14. Các loại triển lãm phải đăng ký
 • Điều 15. Điều kiện triển lãm và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm
 • Điều 16. Quy định đối với một số hoạt động có liên quan khi tổ chức triển lãm
 • Chương 5 TỔ CHỨC LỄ HỘI
 • Điều 17. Các lễ hội thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế
 • Điều 18. Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội
 • Điều 19. Các lễ hội không phải xin cấp giấy phép
 • Điều 20. Trách nhiệm của người tổ chức lễ hội
 • Điều 21. Quy định đối với người đến dự lễ hội
 • Chương 6 VIẾT, ĐẶT BIỂN HIỆU
 • Điều 22. Các hình thức biển hiệu
 • Điều 23. Mỹ quan, chữ viết, vị trí và nội dung biển hiệu
 • Chương 7 HOẠT ĐỘNG VŨ TRƯỜNG
 • Điều 24. Điều kiện kinh doanh vũ trường
 • Điều 25. Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
 • Điều 26. Phạm vi kinh doanh vũ trường
 • Điều 27. Trách nhiệm của chủ kinh doanh vũ trường
 • Điều 28. Hoạt động vũ trường không có mục đích kinh doanh
 • Điều 29. Quy định cấm trong hoạt động vũ trường
 • Chương 8 HOẠT ĐỘNG KARAOKE
 • Điều 30. Điều kiện kinh doanh karaoke
 • Điều 31. Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke
 • Điều 32. Trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh karaoke
 • Điều 33. Hoạt động karaoke không có mục đích kinh doanh
 • Điều 34. Quy định cấm trong hoạt động karaoke
 • Chương 9 HOẠT ĐỘNG TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ VÀ CÁC HÌNH THỨC VUI CHƠI KHÁC
 • Điều 35. Điều kiện và hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử
 • Điều 36. Quy định đối với các hoạt động vui chơi, dịch vụ giải trí khác
 • Chương 10 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 37. Quy định về hoạt động sau 12 giờ đêm
 • Điều 38. Quy định chuyển tiếp

Ngày 06/11/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 103/2009/NĐ-CP quy chế hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

Theo đó, nội dung chính của Quy chế là quy định các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng bao gồm: lưu hành, kinh doanh băng, đĩa ca nhạc, sân khấu; biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; triển lãm văn hóa, nghệ thuật; tổ chức lễ hội; viết, đặt biển hiệu; hoạt động vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử, các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và các hình thức vui chơi giải trí khác.

Cụ thể, quy chế quy định cấm trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng như hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa có nội dung kích động nhân dân chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, xúc phạm dân tộc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Ngoài ra, nghị định còn quy định cấm lưu hành, phổ biến và kinh doanh các sản phẩm văn hóa; sản xuất, nhập khẩu trái phép các sản phẩm văn hóa đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy; kinh doanh dịch vụ văn hóa mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh theo quy định.

Tổ chức các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, an ninh, trật tự và phòng, chống cháy nổ. Một trong những nội dung của quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng đáng chú ý nữa đó quy định về điều kiện kinh doanh vũ trường, theo đó quy định phòng khiêu vũ trong vũ trường phải có diện tích từ 80m2 trở lên, cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên, đảm bảo các điều kiện về cách âm phòng chống cháy, nổ; người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ phải có trình độ trung cấp chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật trở lên…

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 103/2009/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 103/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 103/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 103/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật