Nghị định 145/2005/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 145/2005/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 145/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 63/2001/NĐ-CP về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số hiệu: 145/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 21/11/2005 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 145/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 63/2001/NĐ-CP về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CỦA TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính ...
 • 1. Sửa đổi tên của Nghị định như sau:
 • 2. Sửa đổi từ ngữ như sau:
 • 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:
 • 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 như sau:
 • 5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 như sau:
 • 6. Sửa đổi, bổ sung các khoản 5 và 6 Điều 7 như sau:
 • 7. Bổ sung khoản 7 Điều 7 như sau:
 • 8. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và điểm a khoản 6 Điều 15 như sau:
 • 9. Bổ sung khoản 10 Điều 15 như sau:
 • 10. Chuyển khoản 10 Điều 15 thành khoản 11 Điều 15:
 • 11. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:
 • 12. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:
 • 13. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:
 • 14. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau:
 • 15. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và 3 Điều 24 như sau:
 • 16. Sửa đổi, bổ sung khoản 12 và bổ sung khoản 13 Điều 26 như sau:
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 145/2005/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 145/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 145/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 145/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 145/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật