Hiệp định số 46/2005/LPQT về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hàn Dân quốc

Click để xem chi tiết và Tải về Hiệp định số 46/2005/LPQT về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hàn Dân quốc

Tiêu đề: Hiệp định số 46/2005/LPQT về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hàn Dân quốc Số hiệu: 46/2005/LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 15/09/2003 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Hiệp định số 46/2005/LPQT về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hàn Dân quốc

 • HIỆP ĐỊNH VỀ DẪN ĐỘ GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ ĐẠI HÀN DÂN QUỐC
 • Điều 1. Nghĩa vụ dẫn độ
 • Điều 2. Các tội bị dẫn độ
 • Điều 3. Bắt buộc từ chối dẫn độ
 • Điều 4. Quyền tự quyết định từ chối dẫn độ
 • Điều 5. Hoãn và dẫn độ tạm thời
 • Điều 6. Dẫn độ công dân
 • Điều 7. Thủ tục dẫn độ và tài liệu cần thiết
 • Điều 8. Thông tin bổ sung
 • Điều 9. Bắt khẩn cấp
 • Điều 10. Dẫn độ đơn giản
 • Điều 11. Nhiều yêu cầu dẫn độ đối với một người
 • Điều 12. Chuyển giao người bị dẫn độ
 • Điều 13. Dẫn độ lại
 • Điều 14. Chuyển giao tài sản
 • Điều 15. Quy tắc đặc biệt
 • Điều 16. Thông báo kết quả
 • Điều 17. Quá cảnh
 • Điều 18. Chi phí
 • Điều 19. Trao đổi
 • Điều 20. Hiệu lực và chấm dứt hiệu lực của hiệp định
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hiệp định số 46/2005/LPQT về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hàn Dân quốc để xử lý:

Tin tức về Hiệp định số 46/2005/LPQT về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hàn Dân quốc

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Hiệp định số 46/2005/LPQT về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hàn Dân quốc

Đang cập nhật

Bình luận về Hiệp định số 46/2005/LPQT về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hàn Dân quốc

Đang cập nhật

Án lệ về Hiệp định số 46/2005/LPQT về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hàn Dân quốc

Đang cập nhật