Quyết định 1928/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1928/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1928/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1928/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân Ngày ban hành: 20/11/2009 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 1928/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG ...
 • Điều 1. Phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” ...
 • 1. Mục tiêu
 • 2. Yêu cầu
 • 3. Phạm vi, thời gian thực hiện Đề án
 • 4. Nhiệm vụ
 • 5. Giải pháp
 • 6. Kinh phí
 • 7. Tổ chức thực hiện
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1928/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1928/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1928/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1928/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1928/QĐ-TTg

Đang cập nhật