Quyết định 74/2006/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 74/2006/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 74/2006/QĐ-UBND về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Số hiệu: 74/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Võ Văn Một Ngày ban hành: 12/10/2006 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 74/2006/QĐ-UBND về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH SỐ VÀ GẮN BIỂN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
 • Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi ...
 • QUY ĐỊNH ĐÁNH SỐ VÀ GẮN BIỂN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Mục đích của việc ban hành Quy định
 • Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng
 • Chương II NGUYÊN TẮC ĐÁNH SỐ NHÀ
 • Điều 3. Chiều đánh số nhà
 • Điều 4. Đánh số nhà mặt tiền đường
 • Điều 5. Đánh số hẻm và số nhà trong hẻm
 • Điều 6. Đánh số nhà đối với nhà ở không có đường vào (đi nhờ qua phần đất của nhà người khác)
 • Điều 7. Đánh số nhà đối với các khu đất quy hoạch dự án dân cư
 • Điều 8. Đánh số căn hộ, số tầng nhà, số cầu thang của nhà chung cư
 • Điều 9. Đánh tên nhóm nhà, ngôi nhà trong nhóm nhà
 • Điều 10. Đánh số nhà đối với nhà sẽ giải tỏa do quy hoạch mở rộng đường hoặc quy hoạch các công trình ...
 • Điều 11. Đánh số nhà đối với nhà trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng
 • Chương III QUY ĐỊNH VỀ GẮN BIỂN SỐ NHÀ
 • Điều 12. Gắn biển số nhà mặt tiền đường, nhà trong hẻm
 • Điều 13. Gắn biển số căn hộ
 • Điều 14. Gắn biển tên nhóm nhà, ngôi nhà, số tầng nhà, cầu thang
 • Chương IV CẤU TẠO CÁC LOẠI BIỂN SỐ NHÀ
 • Điều 15. Các loại biển số nhà bao gồm bảy loại sau đây
 • Điều 16. Quy cách, cấu tạo các loại biển
 • Chương V XỬ LÝ PHÁT SINH TRONG ĐÁNH SỐ NHÀ
 • Điều 17. Đánh số nhà đối với việc tách nhà hoặc xây chen
 • Điều 18. Đánh số nhà khi nhập nhiều nhà thành một nhà
 • Điều 19. Xử lý số nhà trên đường cũ có thay đổi tên
 • Điều 20. Hẻm được đổi thành đường có tên
 • Chương VI TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP SỐ NHÀ
 • Điều 21. Chủ sở hữu nhà làm đơn đề nghị (theo mẫu, phụ lục 01) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. Cán bộ địa ...
 • Điều 22. Phòng Quản lý Đô thị huyện Nhơn Trạch, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa hoặc phòng Hạ tầng ...
 • Điều 23. Trên cơ sở giấy chứng nhận số nhà và biển số nhà do phòng Quản lý Đô thị huyện Nhơn Trạch, thị ...
 • Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 24. Xây dựng phương án đánh số nhà
 • Điều 25. Kinh phí xây dựng phương án đánh số nhà và cấp biển số nhà
 • Điều 26. Chủ sở hữu nhà hoặc người đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm nộp lệ phí cấp biển số nhà. Trường ...
 • Điều 27. Người sử dụng nhà có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ biển số nhà đã được gắn. Không được dùng ...
 • Điều 28. Người có hành vi vi phạm Quy định này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính. ...
 • Điều 29. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 30. Trách nhiệm của Sở Xây dựng
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 31. Trong quá trình thực hiện Quy định nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về ...
 • Điều 32. Giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 74/2006/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 74/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 74/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 74/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 74/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật