Quyết định 1946/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1946/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1946/QĐ-TTg năm 2009 về việc phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1946/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 26/11/2009 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 1946/QĐ-TTg năm 2009 về việc phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SÂN GOLF VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
  • Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau:
  • Điều 2. Định hướng quy hoạch sân golf trên các vùng và các biện pháp chủ yếu để thực hiện quy hoạch
  • Điều 3. Tổ chức thực hiện
  • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ...
  • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC SÂN GOLF DỰ KIẾN PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1946/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1946/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1946/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1946/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1946/QĐ-TTg

Đang cập nhật