Thông tư 37/2009/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 37/2009/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 37/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện Sơn La do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 37/2009/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân Ngày ban hành: 16/11/2009 Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 37/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện Sơn La do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĂN GIỮA CA ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY ...
  • Điều 1. Phạm vi áp dụng
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Chế độ ăn giữa ca
  • Điều 4. Tổ chức thực hiện chế độ ăn giữa ca
  • Điều 5. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 37/2009/TT-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư 37/2009/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 37/2009/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 37/2009/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 37/2009/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật