Nghị định 107/2009/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 107/2009/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Số hiệu: 107/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 26/11/2009 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
 • Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Áp dụng pháp luật có liên quan
 • Điều 5. Phát triển cơ sở kinh doanh LPG
 • Điều 6. Phòng cháy và chữa cháy, an ninh, trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường ...
 • Chương 2 KINH DOANH LPG
 • MỤC 1. XUẤT KHẨU LPG, NHẬP KHẨU LPG, SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN LPG VÀ PHÂN PHỐI LPG CẤP I
 • Điều 7. Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG
 • Điều 8. Quyền của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG
 • Điều 9. Nghĩa vụ của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG
 • Điều 10. Điều kiện sản xuất, chế biến LPG
 • Điều 11. Quyền của thương nhân sản xuất, chế biến LPG
 • Điều 12. Nghĩa vụ của thương nhân sản xuất, chế biến LPG
 • Điều 13. Điều kiện đối với thương nhân phân phối LPG cấp I
 • Điều 14. Quyền của thương nhân phân phối LPG cấp I
 • Điều 15. Nghĩa vụ của thương nhân phân phối LPG cấp I
 • MỤC 2. NẠP LPG VÀO CHAI
 • Điều 16. Điều kiện trạm nạp LPG vào chai
 • Điều 17. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
 • Điều 18. Quyền của trạm nạp LPG vào chai
 • Điều 19. Nghĩa vụ của trạm nạp LPG vào chai
 • MỤC 3. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH PHÂN PHỐI LPG
 • Điều 20. Điều kiện chai LPG lưu thông trên thị trường
 • Điều 21. Điều kiện LPG chai lưu thông trên thị trường
 • Điều 22. Phân phối LPG
 • Điều 23. Điều kiện tổng đại lý kinh doanh LPG
 • Điều 24. Quyền của tổng đại lý kinh doanh LPG
 • Điều 25. Nghĩa vụ của tổng đại lý kinh doanh LPG
 • Điều 26. Điều kiện đại lý kinh doanh LPG
 • Điều 27. Quyền của đại lý kinh doanh LPG
 • Điều 28. Nghĩa vụ của đại lý kinh doanh LPG
 • Điều 29. Điều kiện cửa hàng bán LPG chai
 • Điều 30. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng bán LPG chai
 • Điều 31. Quyền của cửa hàng bán LPG chai
 • Điều 32. Nghĩa vụ của cửa hàng bán LPG chai
 • Điều 33. Điều kiện trạm nạp LPG vào ôtô
 • Điều 34. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ôtô
 • Điều 35. Quyền của trạm nạp LPG vào ô tô
 • Điều 36. Nghĩa vụ của trạm nạp LPG vào ô tô
 • Điều 37. Điều kiện trạm cấp LPG
 • Điều 38. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG
 • Điều 39. Quyền của trạm cấp LPG
 • Điều 40. Nghĩa vụ của trạm cấp LPG
 • MỤC 4. KINH DOANH DỊCH VỤ LPG
 • Điều 41. Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, cảng xuất nhập LPG
 • Điều 42. Quyền của thương nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, cảng xuất nhập, giao nhận LPG
 • Điều 43. Nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, cảng xuất nhập, giao nhận LPG
 • Điều 44. Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận chuyển LPG
 • Điều 45. Quyền của thương nhân chủ sở hữu phương tiện vận chuyển LPG
 • Điều 46. Nghĩa vụ của thương nhân chủ sở hữu phương tiện vận chuyển LPG
 • Chương 3 QUẢN LÝ KINH DOANH LPG
 • Điều 47. Trách nhiệm của thương nhân kinh doanh LPG
 • Điều 48. Quyền của khách hàng sử dụng LPG
 • Điều 49. Nghĩa vụ của khách hàng sử dụng LPG
 • Điều 50. Các hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh LPG
 • Điều 51. Kinh doanh tạm nhập tái xuất LPG, xuất khẩu LPG
 • Điều 52. Dự trữ lưu thông LPG
 • Điều 53. Thuế nhập khẩu LPG
 • Điều 54. Giá bán LPG
 • Điều 55. Quản lý đo lường, chất lượng LPG
 • Điều 56. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Chương 4. THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 57. Thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh LPG
 • Điều 58. Hành vi vi phạm của thương nhân kinh doanh LPG
 • Điều 59. Xử lý vi phạm
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 60. Hiệu lực thi hành
 • Điều 61. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 62. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
 • PHỤ LỤC II GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
 • PHỤ LỤC III ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG VÀO CHAI
 • PHỤ LỤC IV CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG VÀO CHAI
 • PHỤ LỤC V CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
 • PHỤ LỤC VI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
 • PHỤ LỤC VII ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG VÀO Ô TÔ
 • PHỤ LỤC VIII CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG VÀO Ô TÔ
 • PHỤ LỤC IX CÁC QUY ĐỊNH VỀ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN

Ngày 26/11/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 107/2009/NĐ-CP kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Tại Điều 7. Nghị định 107/2009 này quy định về điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG, theo đó thương nhân để được xuất khẩu LPG, nhập khẩu LPG phải đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký xuất khẩu, nhập khẩu LPG; Có cầu cảng thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn, được xây dựng theo quy hoạch bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật hiện hành; hoặc có hợp đồng thuê cầu cảng tối thiểu một năm để tiếp nhận tầu chở LPG; có kho tiếp nhận LPG nhập khẩu với tổng dung tích các bồn chứa tối thiểu 3.000 m3 (ba nghìn mét khối) để tiếp nhận LPG nhập khẩu từ tầu hoặc phương tiện vận chuyển khác; Có tối thiểu 300.000 (ba trăm nghìn) chai LPG các loại (trừ chai LPG mini) thuộc sở hữu của thương nhân; Có trạm nạp LPG vào chai đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai; Có hệ thống phân phối LPG…

Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định điều kiện sản xuất, chế biến LPG, tại điều 10 nghị định này, theo đó thương nhân phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký sản xuất, chế biến LPG; Có cơ sở sản xuất, chế biến LPG; Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG; Có phòng thử nghiệm chất lượng LPG đủ năng lực để kiểm tra chất lượng LPG theo quy định hiện hành; Có kho LPG..

 Quy định điều kiện về Chai LPG cũng là một nội dung được quy định trong nghị định 107 này, theo đó Chai LPG trước khi đưa vào sử dụng phải thực hiện việc kiểm định kỹ thuật an toàn, đã đăng ký sử dụng, đăng ký nhãn hàng hóa, thương hiệu theo quy định của pháp luật; chai LPG đã qua sử dụng phải thực hiện tái kiểm định kỹ thuật an toàn theo quy định.
 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2009.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 107/2009/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 107/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 107/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 107/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 107/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật