Thông tư 33/2009/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 33/2009/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 33/2009/TT-BGDĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 33/2009/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển Ngày ban hành: 13/11/2009 Lĩnh vực: Quốc phòng, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 33/2009/TT-BGDĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH TRONG CÁC ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng ...
  • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2009 và thay thế Quyết định số 52/2003/QĐ ...
  • Điều 3. Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng – an ninh trong các ...
  • Điều 4. Chánh Văn phòng; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng; Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị ...
  • DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ...
  • I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
  • II. TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
  • III. TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC (CÓ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG)
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 33/2009/TT-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 33/2009/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 33/2009/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 33/2009/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 33/2009/TT-BGDĐT

Đang cập nhật