Thông tư 44/2009/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 44/2009/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 44/2009/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh của Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành Số hiệu: 44/2009/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Hồng Anh Ngày ban hành: 13/07/2009 Lĩnh vực: An ninh quốc gia

Mục lục Thông tư 44/2009/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh của Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2: Mục đích thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh
 • Điều 3. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh
 • Điều 4. Nội dung công tác quản lý xuất, nhập cảnh
 • Điều 5. Giải thích từ ngữ
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH
 • Điều 6. Nơi tiếp người đến làm thủ tục xuất, nhập cảnh và nội dung niêm yết công khai
 • Điều 7. Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục về xuất, nhập cảnh
 • Điều 8. Tiếp nhận, giải quyết đơn thư, thư góp ý, khiếu nại, tố cáo
 • Mục 2. TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH
 • Điều 9. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh
 • Điều 10. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Mục 3. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CHIẾN SĨ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH
 • Điều 11. Tác phong, thái độ của cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác quản lý xuất, nhập cảnh
 • Điều 12. Những việc cán bộ, chiến sĩ không được làm
 • Mục 4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LÀM THỦ TỤC XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH
 • Điều 13. Quyền của người làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh
 • Điều 14. Trách nhiệm của người liên quan đến công tác xuất, nhập cảnh
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Điều 16. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 44/2009/TT-BCA để xử lý:

Tin tức về Thông tư 44/2009/TT-BCA

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 44/2009/TT-BCA

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 44/2009/TT-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 44/2009/TT-BCA

Đang cập nhật