Quyết định 37/2008/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 37/2008/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 37/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý thu phí, lệ phí và đấu thầu phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Số hiệu: 37/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Nguyễn Văn Thắng Ngày ban hành: 14/08/2008 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 37/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý thu phí, lệ phí và đấu thầu phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

 • QUYẾT ÐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ ĐẤU THẦU PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý thu phí, lệ phí và đấu thầu phí trên địa ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 48/2006 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế Hậu Giang, Giám đốc Sở Tài chính; các Giám đốc ...
 • QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ ĐẤU THẦU PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
 • Chương I CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ
 • Điều 1. Phí là khoản thu của Ngân sách Nhà nước do Nhà nước quy định, nhằm bù đắp một phần chi phí đầu ...
 • Điều 2. Các loại phí, lệ phí thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này gồm:
 • Điều 3. Đối tượng thu nộp phí, lệ phí là các tổ chức, cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy ...
 • Điều 4. Xác định các loại phí, lệ phí và mức thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (theo Danh mục phí, lệ phí ...
 • Chương II QUẢN LÝ, THU NỘP, SỬ DỤNG CHỨNG TỪ PHÍ, LỆ PHÍ
 • Điều 5. Quản lý thu phí, lệ phí
 • Điều 6. Mức thu cho các loại phí, lệ phí
 • Điều 7. Quản lý thu, nộp tiền phí, lệ phí
 • Điều 8. Sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí
 • Chương III TỔ CHỨC ĐẤU THẦU PHÍ
 • Điều 9. Mức thu phí phải đưa ra đấu thầu
 • Điều 10. Nội dung đấu thầu phí gồm có:
 • Điều 11. Thành phần tham dự đấu thầu
 • Điều 12. Đối tượng trúng thầu, quyền lợi, nghĩa vụ của bên giao và bên nhận thầu:
 • Điều 13. Các loại phí không qua đấu thầu và các hoạt động dịch vụ
 • Điều 14. Các tổ chức, cá nhân làm ủy nhiệm thu (kể cả đối tượng trúng thầu) thu các loại phí quy định ...
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. UBND huyện, thị xã; các Sở, Ban ngành tỉnh, các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp ...
 • Điều 16. Các đối tượng được thu phí, lệ phí phải chấp hành nghiêm chỉnh việc thu các mức phí, lệ phí ...
 • Điều 17. Nghiêm cấm các cơ quan, cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tiền phí, khi phát ...
 • Điều 18. Cục Thuế có trách nhiệm in ấn, cấp phát chứng từ thu phí theo quy định của Bộ Tài chính và hướng ...
 • Điều 19. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn quyết toán việc sử dụng số tiền phí, lệ phí được trích ...
 • Điều 20. Cục Thuế căn cứ vào Quy định này tổ chức triển khai hướng dẫn cho các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chi ...
 • DANH MỤC PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
 • DANH MỤC PHÍ
 • II PHÍ ĐO ĐẠC
 • XVIII PHÍ ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ
 • 3 Mức thu phí đấu giá quyền sử dụng đất.
 • Ic LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ
 • Id LỆ PHÍ CHỨNG MINH NHÂN DÂN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 37/2008/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 37/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 37/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 37/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 37/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật