Thông tư 232/2009/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 232/2009/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 232/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 232/2009/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 09/12/2009 Lĩnh vực: Y tế - dược, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 232/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ PHÍ KIỂM DỊCH Y TẾ ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu mức thu phí y tế dự phòng và Biểu mức thu phí kiểm dịch y ...
  • Điều 2. Đối tượng phải nộp phí theo mức thu quy định tại Điều 1 Thông tư này là tổ chức, cá nhân Việt ...
  • Điều 3. Phí y tế dự phòng, phí kiểm dịch y tế biên giới là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản ...
  • Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 63/2007 ...
  • Điều 5. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế ...
  • Điều 6. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về ...
  • BIỂU MỨC THU PHÍ Y TẾ DỰ PHÒNG
  • BIỂU MỨC THU PHÍ KIỂM DỊCH Y TẾ BIÊN GIỚI
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 232/2009/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 232/2009/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 232/2009/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 232/2009/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 232/2009/TT-BTC

Đang cập nhật