Quyết định 292/2003/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 292/2003/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 292/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 292/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 18/03/2003 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 292/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỈNH THANH HÓA ...
 • Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Thanh Hóa giai đoạn ...
 • Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới ...
 • Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ ...
 • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
 • PHỤ LỤC DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỈNH THANH HÓA THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2003 – 2005
 • I. NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ :
 • II. Các nông trường quốc doanh hiện có (12 nông trường) đã thực hiện giao đất khoán 20 năm cho các hộ ...
 • III. Các lâm trường quốc doanh thực hiện đổi mới, sắp xếp theo Quyết định số 187/1999/QĐ-TTg ngày 16 ...
 • IV. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ, TRONG ĐÓ NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ :
 • V. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ, KHI BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU NHÀ NƯỚC GIỮ CỔ PHẦN THẤP NHẤT ...
 • VI. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ, TRONG ĐÓ NHÀ NƯỚC GIỮ DƯỚI 50% VỐN ĐIỀU LỆ HOẶC KHÔNG ...
 • VII. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện giao doanh nghiệp :
 • VIII. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện bán doanh nghiệp :
 • IX. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHUYỂN THÀNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU :
 • XI. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN GIẢI THỂ :
 • XII. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHUYỂN ĐI NƠI KHÁC QUẢN LÝ :

Ngày 18/03/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 292/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2003 - 2005.

- Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Những doanh nghiệp có kế hoạch thực hiện sắp xếp vào năm 2002, đến nay chưa hoàn thành thì tiếp tục chuyển sang thực hiện sắp xếp vào năm 2003.

- Tại thời điểm hiện nay, chưa thực hiện thí điểm mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh Hoá, Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ của Công ty. ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá có biện pháp đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; trên cơ sở đó, nghiên cứu hình thức sắp xếp, đổi mới phù hợp để Công ty đáp ứng được vai trò là doanh nghiệp nhà nước mạnh của tỉnh trong lĩnh vực xây lắp.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 292/2003/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 292/2003/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 292/2003/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 292/2003/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 292/2003/QĐ-TTg

Đang cập nhật