Quyết định 140/2009/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 140/2009/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 140/2009/QĐ-TTg về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 140/2009/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 31/12/2009 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 140/2009/QĐ-TTg về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ BẢO LƯU PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO TRONG QUÁ TRÌNH SẮP XẾP ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Thời gian tính hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ
  • Điều 3. Nguồn kinh phí
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành
  • Điều 5. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 140/2009/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 140/2009/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 140/2009/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 140/2009/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 140/2009/QĐ-TTg

Đang cập nhật