Quyết định 243/2003/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 243/2003/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 243/2003/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại và thí điểm chuyển Tổng công ty Thủy sản Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 243/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 17/11/2003 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 243/2003/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại và thí điểm chuyển Tổng công ty Thủy sản Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI VÀ THÍ ĐIỂM CHUYỂN TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM SANG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ...
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp lại và thí điểm chuyển Tổng công ty Thủy sản Việt Nam thuộc Bộ Thủy sản ...
  • Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Thủy sản :
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  • PHỤ LỤC SẮP XẾP LẠI VÀ THÍ ĐIỂM CHUYỂN TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM SANG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 243/2003/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 243/2003/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 243/2003/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 243/2003/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 243/2003/QĐ-TTg

Đang cập nhật